...

HISTORIA ALOGRYTMÓW GOOGLE

Rozprawa na temat algorytmów odpowiedzialnych za pozycjonowanie i rankingowanie treści w wyszukiwarce Google, to przeprawa przez kawał bardzo ciekawej historii internetu. Od powstania tego giganta w 1996 roku minęło już niemal 30 lat. Przez te trzy dekady, wiele zmieniło się w funkcjonowaniu przeglądarki oraz priorytetów treści w niej prezentowanych. Poznając tę historię łatwo zauważyć jedną, kluczową zależność – wiele zmian determinował postęp technologii i zmiana sposobu myślenia o istocie internetu jak i dynamiczny rozwój urządzeń końcowych, na których ten internet jest przeglądany. Zapraszam na niesamowitą podróż po historii internetu!

1990

Wraz z pojawieniem się pierwszych wyszukiwarek internetowych, takich jak Archie (oficjalnie pierwsza wyszukiwarka internetowa na świecie), Veronica czy Excite, webmasterzy zaczęli eksperymentować z metodami poprawy widoczności swoich stron. Początkowe techniki obejmowały głównie dodawanie słów kluczowych w treści strony, które często doprowadzały do absolutnego spamu i zapychania wyników wyszukiwania stronami, których treści złożone były w zasadzie wyłącznie ze słowa kluczowego, jak nie trudno się domyśleć, szybko podjęto działania by to zmienić.

1996

W 1996 roku Google zostało założone przez Larry’ego Page’a i Sergeya Brina. Algorytm PageRank, oparty na linkach, stał się kluczowym elementem oceny jakości strony. To z kolei zainspirowało webmasterów do budowania linków jako strategii SEO.

2000

W tym okresie zaczęła się era intensywnego rozwoju SEO, zwiększającej się konkurencji o wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Webmasterzy stosowali różne techniki, w tym keyword stuffing*, ukryte teksty i inne, aby osiągnąć lepsze pozycje.

2003-2005

Google Florida Update wprowadziło znaczne zmiany w algorytmie, co miało wpływ na rankingi wielu stron. W rezultacie wielu webmasterów zaczęło zwracać uwagę na etyczne praktyki SEO. Google Florida Update było jednym z pierwszych dużych kroków w kierunku poprawy jakości wyników wyszukiwania poprzez eliminowanie stron stosujących manipulacyjne techniki SEO. Była to również jedna z pierwszych aktualizacji, które skierowane były przeciwko nadużyciom, zmuszając webmasterów do bardziej etycznego i zgodnego z wytycznymi Google podejścia do optymalizacji stron.

ZMIANY W FLORIDA UPDATE

2009-2011

Wprowadzenie Google Caffeine & Google Panda przyniosło szybsze indeksowanie treści. Jednak najbardziej znaczącym wydarzeniem było wprowadzenie algorytmu Panda w 2011 roku, który skupił się na jakości treści i zwalczał strony o niskiej jakości.

ZMIANY W CAFFEINE UPDATE ZMIANY W PANDA UPDATE

2012-2013

Wprowadzenie algorytmu Penguin skoncentrowało się na zwalczaniu nieetycznych praktyk linkowania, takich jak spamowanie linkami. Strony stosujące tego rodzaju praktyki były karane przez Google.

ZMIANY W PENGUIN UPDATE

2015

Google ogłosiło, że responsywność strony (dostosowanie do urządzeń mobilnych) stanie się czynnikiem wpływającym na ranking w wynikach wyszukiwania. Google Mobilegeddon to nieformalna nazwa nadanej przez społeczność SEO aktualizacji algorytmu Google, wprowadzonej w kwietniu 2015 roku. Oficjalnie nazwana “Mobile Friendly Update”, ta aktualizacja miała znaczny wpływ na wyniki wyszukiwania dla stron internetowych dostosowanych do urządzeń mobilnych.

ZMIANY W MOBILEGEDDON UPDATE

2018-2019

Wprowadzenie algorytmu BERT skoncentrowało się na zrozumieniu kontekstu fraz. Aktualizacje Core przyniosły znaczne zmiany w algorytmie, zwiększając rolę doświadczenia użytkownika. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) to jeden z zaawansowanych modeli językowych opracowany przez Google, który został wprowadzony w październiku 2019 roku. Nie jest to jednak aktualizacja algorytmu w tradycyjnym sensie, ale raczej nowy sposób rozumienia zapytań użytkowników i treści na stronach internetowych.

ZMIANY W BERT & CORE UPDATE

Wszystkie zmiany w Florida Update

Główne zmiany wprowadzone przez Google Florida Update to:

a)  filtrowanie nadmiernie zoptymalizowanych stron:

W ramach tej aktualizacji, Google zaczęło karać strony internetowe, które stosowały nadmierną optymalizację, w tym keyword stuffing (nadmierna ilość słów kluczowych), ukryte teksty czy inne nieetyczne praktyki. Strony, które wcześniej miały wysokie pozycje na skutek tych praktyk, mogły nagle stracić swoje miejsca w wynikach wyszukiwania.

b) zmiany w rozumieniu fraz kluczowych:

Google Florida Update wprowadziło nowe podejście do zrozumienia fraz kluczowych. Wcześniejsze algorytmy skupiały się na ocenie pojedynczych słów, podczas gdy Florida Update skoncentrowało się na analizie fraz w kontekście, co miało poprawić trafność wyników wyszukiwania.

c) zmiany w linkowaniu:

Zaczęto bardziej restrykcyjnie oceniać linkowanie, co miało na celu zwalczanie manipulacji linkami i nieetycznych praktyk link-buildingu.

Wszystkie zmiany w Caffeine Update

Główne cechy Google Caffeine to:

a) szybsze indeksowanie:

Caffeine wprowadziło znaczne usprawnienia w procesie indeksowania treści internetowych. Nowy system pozwalał na szybsze i efektywniejsze uwzględnianie nowych treści w wynikach wyszukiwania.

b) aktualność wyników:

Jednym z kluczowych celów Caffeine było dostarczanie użytkownikom bardziej aktualnych informacji. Dzięki temu, strony z najnowszymi treściami miały lepsze szanse na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania.

c) zwiększenie pojemności indeksu:

Caffeine zwiększyło pojemność indeksu Google, co umożliwiło uwzględnienie większej ilości treści. To było istotne, zwłaszcza w kontekście dynamicznego wzrostu liczby stron internetowych i treści online.

Aktualizacja Google Caffeinebyła reakcją na rosnącą liczbę treści publikowanych w czasie rzeczywistym, takich jak wpisy na blogach, wiadomości na portalach społecznościowych i inne dynamiczne treści. Dzięki Caffeine, Google było w stanie lepiej śledzić i indeksować te treści, co przyczyniło się do dostarczania bardziej aktualnych wyników dla użytkowników.

Wszystkie zmiany w Panda Update

Główne cechy Google Panda to:

a) ocena jakości treści:

Panda zwracała szczególną uwagę na jakość treści dostarczanej przez strony internetowe. Strony o niskiej jakości, zawierające słabej jakości treści, duplikacje, a także te stosujące keyword stuffing czy ukryte teksty, były karane przez obniżenie swojego rankingu.

b) filtrowanie treści spamowej:

Aktualizacja miała na celu zidentyfikowanie i zneutralizowanie treści spamowej oraz stron o niskiej wartości dla użytkowników. Strony, które nie dostarczały wartościowej informacji, traciły na swoich pozycjach w wynikach wyszukiwania.

c) unikalność treści:

Google Panda promowała strony internetowe, które dostarczały unikalne, wartościowe i zróżnicowane treści. Zależało to również na eliminacji stron, które kopiuje treści z innych źródeł.

d) zmiany w indeksowaniu treści:

Panda wprowadziła zmiany w tym, jak Google indeksuje i ocenia strony, aby bardziej precyzyjnie rozpoznawać jakość treści.

Google Panda było jednym z kluczowych kroków w dążeniu Google do poprawy jakości wyników wyszukiwania i zabezpieczenia użytkowników przed stronami o niskiej wartości. Aktualizacja ta wpłynęła na wiele stron internetowych, a te, które nie dostosowały się do wytycznych Panda, doświadczyły obniżenia widoczności w wynikach wyszukiwania

Wszystkie zmiany w Penguin Update

Główne cechy Google Penguin to:

a) zwalczanie manipulacji linkami:

Google Penguin został zaprojektowany, aby zidentyfikować i ukarać strony stosujące nieetyczne praktyki link-buildingu, takie jak pozyskiwanie masowych linków o niskiej jakości czy linki z farm linków.

b) ocena jakości linków:

Aktualizacja koncentrowała się na ocenie jakości linków prowadzących do strony. Linki o niskiej wartości lub pochodzące z niezaufanych źródeł mogły przyczynić się do obniżenia pozycji w wynikach wyszukiwania.

c) kary za nadużywanie anchor text:

Google Penguin penalizował strony, które nadużywały dokładnych słów kluczowych w anchor textach linków. Naturalne i zrównoważone anchor texty stały się bardziej preferowane.

d) uwaga na linki spamujące:

Aktualizacja skupiała się na eliminowaniu linków spamujących, zwłaszcza tych pochodzących z automatycznych systemów czy farm linków.

Google Penguin wprowadził zasadnicze zmiany w podejściu do link-buildingu i skupił się na promowaniu naturalnego, wartościowego linkowania. Wprowadzenie tej aktualizacji miało na celu zwiększenie uczciwości w konkurencji online i ograniczenie praktyk, które sztucznie manipulowały wynikami wyszukiwania.

Wszystkie zmiany w Mobilegeddon Update

Główne cechy Google Mobilegeddon to:

a) podwyższanie pozycji dla witryn mobilnych:

Celem aktualizacji było podniesienie rankingów stron internetowych, które były dostosowane do urządzeń mobilnych. Strony responsywne lub z osobnymi wersjami dla urządzeń mobilnych miały lepsze szanse na wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania.

b) karanie stron niemobilnych:

Strony, które nie były dostosowane do urządzeń mobilnych, były narażone na obniżenie swoich pozycji w wynikach wyszukiwania dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.

c) wpływ na wyniki mobilne:

Aktualizacja wpłynęła wyłącznie na wyniki wyszukiwania mobilnego. Strony, które były przyjazne urządzeniom mobilnym, otrzymały boost w wynikach wyszukiwania dla użytkowników korzystających z telefonów komórkowych i tabletów.

d) równość systemu operacyjnego:

Aktualizacja traktowała równo strony dostosowane do różnych systemów operacyjnych, niezależnie od tego, czy były to strony dla użytkowników systemu Android, iOS czy innych.

Mobilegeddon było jednym z ważnych kroków Google w kierunku promowania lepszego doświadczenia użytkownika na urządzeniach mobilnych. W miarę wzrostu korzystania z telefonów komórkowych do przeglądania internetu, Google zrozumiało konieczność dostarczania wyników wyszukiwania dostosowanych do tych urządzeń.

Wszystkie zmiany w BERT & CORE Update

BERT wprowadza lepsze zrozumienie kontekstu fraz i uwzględnia kontekst dwustronny, co pozwala lepiej zrozumieć subtelności związane z znaczeniem słów w kontekście zdania. To podejście ma na celu dostarczanie bardziej precyzyjnych wyników wyszukiwania, zwłaszcza dla długich i bardziej złożonych fraz.

Aktualizacje Core, z kolei, to regularne zmiany w algorytmach wyszukiwarek Google, które wprowadzane są na bieżąco. Te aktualizacje mają na celu ulepszenie ogólnych kryteriów oceny stron internetowych i dostosowanie ich do zmieniających się trendów w zachowaniach użytkowników oraz rozwoju technologii. Są to zmiany ogólnego charakteru, które wpływają na różne aspekty oceny strony, takie jak jakość treści, doświadczenie użytkownika, czy odpowiedź na zapytania użytkowników.

W kontekście strategii SEO, ważne jest monitorowanie tych zmian, aby dostosować i optymalizować treść witryny w sposób, który będzie zgodny z nowymi wytycznymi Google. Dążenie do dostarczania wartościowej, zrównoważonej i zgodnej z intencją użytkownika treści jest kluczowe wobec tych aktualizacji.

BERT to konkretny model językowy wprowadzony przez Google, a aktualizacje Core to ogólne modyfikacje w algorytmach, które wprowadzane są regularnie, aby poprawić jakość wyników wyszukiwania. Obydwa elementy są istotne dla zrozumienia dzisiejszego krajobrazu SEO.