...

Słownik Pojęć związanych z pozycjonowaniem stron internetowych

Słowiczek pojęć SEO

SEO to bardzo szeroka branża, a zakres pojęć w niej występujących jest znacznie szerszy, od tego który tu zebrano. Są to jednak najważniejsze słowa związane z pozycjonowaniem, które w trakcie pracy pozycjonera mają kluczowy wpływ na rozumienie poszczególnych zagadnień. Jestem przekonany, że słownik ten, to miejsce do którego często będziecie wracać w trakcie nauki technik SEO i zdobywania coraz większej wiedzy na temat pozycjonowania stron internetowych.

1-10

404 Error (błąd 404): Komunikat o błędzie wskazujący, że strona nie została znaleziona.

A

Algorithm (algorytm): Zestaw reguł i kryteriów, według których wyszukiwarki określają, które strony prezentować na stronie wyników.

Alt text (tekst alternatywny): Tekst opisujący obrazek na stronie, stosowany dla celów dostępności i indeksowania przez wyszukiwarki.

Anchor text (tekst zakotwiczenia): Tekst klikalnego linku / zalinkowany np. tagiem „a href” tekst, który stanowi odnośnik do innej strony.

B

Backlink (link zwrotny): Odnośnik prowadzący z innej strony internetowej do Twojej strony, wpływający na jej autorytet i pozycję w wynikach wyszukiwania.

Bounce rate (wskaźnik odrzuceń): Procent użytkowników, którzy opuścili stronę bez przeglądania więcej niż jednej strony. Wysoki wskaźnik odrzuceń może świadczyć o problemach na stronie.

C

Canonical tag / Tag kanoniczny: Tag HTML wskazujący wyszukiwarkom, która strona powinna być uznawana za oryginalną w przypadku duplikatów treści.

Canonical URL (URL kanoniczny): Określa preferowany adres URL dla danej strony, szczególnie przy duplikatach treści.

Conversion rate (wskaźnik konwersji): Procent użytkowników, którzy wykonali pożądaną akcję, taką jak zakup, w stosunku do ogólnej liczby odwiedzających.

Crawlbility (przetwarzalność dla robotów): Łatwość, z jaką roboty wyszukiwarek mogą przeglądać i indeksować stronę.

Crawling (Indeksowanie): Proces, w którym roboty wyszukiwarek przeglądają strony internetowe w celu zaktualizowania indeksu wyszukiwarki.

D

Doorway page (strona węzłowa): Strona internetowa stworzona tylko w celu przekierowywania użytkowników do innej strony i oszukiwania algorytmów wyszukiwarek.

I

Inbound link (link przychodzący): Link prowadzący do Twojej strony pochodzący z innej witryny.

Indexing (Indeksowanie): Proces, w ramach którego roboty wyszukiwarek przeszukują i zapisują strony internetowe w swojej bazie danych.

K

Kanibalizacja treści / Duplicate content (duplikat treści): Powtarzająca się treść na różnych stronach, co może prowadzić do problemów z indeksowaniem i pozycją w wynikach wyszukiwania.

Keyword (słowo kluczowe): Termin lub fraza wpisywana przez użytkownika do wyszukiwarki, której wynikiem są odpowiednie strony internetowe.

Keyword density (gęstość słów kluczowych): Procentowa ilość wystąpień słów kluczowych w treści w stosunku do ogólnej liczby słów.

L

Landing page (strona docelowa): Strona, na którą użytkownik trafia po kliknięciu w link lub reklamę.

Link building (budowa linków): Proces zdobywania i tworzenia linków prowadzących do strony w celu poprawy pozycji w wynikach wyszukiwania.

Local SEO (lokalna optymalizacja dla wyszukiwarek): Strategie SEO ukierunkowane na poprawę widoczności w wynikach lokalnych wyszukiwarek.

Long tail keywords (słowa kluczowe zestawione w frazy): Dłuższe i bardziej konkretne frazy złożone z kluczowych słów, które są bardziej zorientowane na konwersję.

M

Meta Tags: Tagi HTML zawierające metadane, takie jak tytuł, opis, i słowa kluczowe, wpływające na prezentację wyników w wyszukiwarkach.

Mobile-First Indexing: Indeksowanie stron internetowych z perspektywy treści dostępnej na urządzeniach mobilnych.

O

Organic search (wyszukiwanie organiczne): Niepłatne wyniki wyszukiwania, generowane naturalnie przez algorytmy wyszukiwarek.

P

Page authority: Miara jakości i autorytetu strony, często używana w narzędziach do analizy SEO.

Page Rank: Algorytm Google, oceniający jakość i ważność strony na podstawie linków zwrotnych.

R

Rich snippets: Dodatkowe informacje prezentowane w wynikach wyszukiwania, takie jak gwiazdki recenzji, oceny itp.

Robots meta tag: Tag HTML umożliwiający kontrolowanie zachowania robotów wyszukiwarek w stosunku do danej strony.

Robots.txt: Plik tekstowy używany do kontrolowania, które części strony mogą być indeksowane przez roboty wyszukiwarek.

S

Schema markup: Dodatkowe oznaczenia w kodzie HTML, które pomagają wyszukiwarkom lepiej zrozumieć treść strony.

SERP (Search Engine Results Page): Strona wyników wyszukiwania, w wyszukiwarce, na której prezentowane są wyniki związane z danym zapytaniem.

Site speed (szybkość strony): Czas potrzebny na załadowanie się strony. Wpływa na doświadczenie użytkownika i może mieć znaczenie dla SEO.

Sitemap XML: Plik zawierający mapę witryny, ułatwiający robotom wyszukiwarek zrozumienie struktury strony.

T

Title tag (tag tytułowy): Element kodu HTML zawierający tytuł strony, widoczny w wynikach wyszukiwania.

U

User experience / UX (doświadczenie użytkownika): Ogólne wrażenia użytkowników podczas korzystania z witryny, związane z nawigacją, szybkością i ogólną użytecznością.